Hem     |    LÄGERInfo     |    Bilder & filmer     |    Stjärnorna     |    Anmälan     |    Hitta hit     |    LILLA STAR CAMP     |    Kontakt  
 
 

Välkommen till Star Camp 2018!

Anmälan till lägret här >

Lägret 2018 genomförs i fyra omgångar:

Lägervecka 1: lördag 16/6 - torsdag 21/6
Lägervecka 2: söndag 24/6 - fredag 29/6
Lägervecka 3: söndag 1/7 - fredag 6/7
Lägervecka 4: söndag 8/7 - fredag 13/7

Anmälda deltagare till lägret 2018. Klicka här >

Welcome to Star Camp 2018!

Registration to the camp here >

Available weeks are:

- Week 1: Saturday 16 June – Thursday 21 June
- Week 2: Sunday 24 June - Friday 29 June
- Week 3: Sunday 1 July – Friday 6 July
- Week 4: Sunday 8 July – Friday 13 July

Registrated participants to Star Camp 2018. Click here >

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Pixbo Wallenstam IBK (PW) behandlar och registrerar uppgifter om lägerdeltagarna och deras föräldrars personliga förhållanden som är nödvändiga för att administrera och handlägga deltagarnas vistelse på innebandylägret Star Camp 2018. Följande uppgifter registreras: namn, adress, personuppgifter, telefonnummer, eventuella allergier och kostvanor samt andra liknande uppgifter.

En förteckning över de anmälda lägerdeltagarna kommer att publiceras på Star Camps hemsida inför lägret 2018. Denna förteckning innehåller deltagarens bostadsort (ej gatuadress), för- och efternamn samt den vecka deltagaren besöker lägret.

PW kommer att lägga ut fotografier tagna på Star Camp 2018 på hemsidan avseende Star Camp (www.starcamp.se). Detta för att lägerdeltagarna i efterhand skall kunna besöka hemsidan och titta på de fotografier som har tagits under lägret samt för att PW skall marknadsföra kommande års läger. Vidare kommer PW att fotografera lägerdeltagarna. Dessa foton kan komma att användas till inbjudan avseende Star Camp 2019.

Enligt PUL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du kan också begära att text om dig eller fotografier av dig tas bort från hemsidan. Sådan begäran skall göras till lägeransvarig via e-post: info@starcamp.se.

Oförutsägbara händelser. Om antalet deltagare under någon av lägerveckorna bedöms vara för få förbehåller sig Pixbo Wallenstam rätten att ställa in en vecka. Deltagarna erbjuds då plats någon av de andra lägerveckorna. Om deltagaren inte vill delta då sker full återbetalning. Med reservation för att ändringar i lägrets programinnehåll kan ske.

 


Star Camp Facebook
Star Camp-TV (Youtube)
Star Camp-Instagram
Pixbo.se